Lægeforeningens Udvalg om Uddannelse

Udvalgets formål er at varetage Lægeforeningens interesser på det uddannelsespolitiske område. Udvalget skal sørge for, at varetagelsen er fagligt funderet, velkoordineret og helhedsorienteret, så der sikres en fælles, høj uddannelsesstandard for alle læger. Udvalget skal arbejde for at skabe sammenhæng, så der sikres en rød tråd i lægers livslange læring fra optag på medicinstudiet til pension.

Medlemmer af udvalget

Kommissorium for udvalget