Lægeforeningens sundhedsudspil

Vi skal fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for patienterne.

Sundhedsvæsenet er ikke klar til alle de mange patienter, der vil strømme til de kommende år, påpeger Lægeforeningen. Derfor kommer lægerne med et nyt sundhedsudspil, der skal danne grundlag for en ny, bred og langsigtet politisk sundhedsaftale. ”Vi skal kunne tilbyde patienterne den nyeste og bedste behandling i moderne rammer. Det skal Folketinget forholde sig til,” understreger formand Camilla Noelle Rathcke.

Nyt sundhedsudspil fra Lægeforeningen

Lægeforeningen opfordrer i et nyt sundhedsudspil til, at regering og Folketing tager fat på at løse de enorme sundhedsudfordringer, som presser sig på i de kommende år. Der er behov for flere ressourcer, men Lægeforeningens udspil peger blandt andet også på nødvendigheden af en aktiv indsats mod ulighed i sundhed, sikkerhed for høj kvalitet til patienterne uanset postnummer og større tillid til lægers og andre sundhedsprofessionelles faglighed.

Lægeforeningens sundhedsudspil indeholder fire pejlemærker og 16 forslag:

Pejlemærke 1: Skab mere nærhed og sammenhæng

 • FORSLAG 1: Giv patienterne ensartet, høj kvalitet med forpligtende kvalitetsplaner for det nære sundhedsvæsen
 • FORSLAG 2: Styrk nærheden med speciallægepraksis i alle egne af Danmark
 • FORSLAG 3: Faglige fora omkring sygehusene skal styrke sammenhængen
 • FORSLAG 4: Gør helbredsoplysninger tilgængelige dér, hvor patienten er
 • FORSLAG 5: Brug videokonsultationer til at mindske afstande og styrke samarbejdet om patienter

Pejlemærke 2: Bekæmp ulighed i sundhed

 • FORSLAG 6: Nationale mål skal nedbringe danske unges skadelige alkoholforbrug
 • FORSLAG 7: Styrket misbrugsbehandling skal nedbringe ulighed i sundhed
 • FORSLAG 8: Bedre sundhedsfaglig hjælp på psykiatriske bosteder
 • FORSLAG 9: Samlede akutmodtagelser skal hjælpe psykiatriske patienter med akut sygdom

Pejlemærke 3: Løft kvaliteten gennem klog opgavedeling og flere hænder

 • FORSLAG 10: Velovervejet arbejdsdeling skal sikre rette kompetencer på rette sted
 • FORSLAG 11: Her og nu-tiltag skal bekæmpe lægemangel i almen praksis
 • FORSLAG 12: Rettidig omhu skal forhindre endnu større mangel på speciallæger

Pejlemærke 4: Giv plads til faglighed

 • FORSLAG 13: Differentieret ret til behandling skal skabe fagligt råderum
 • FORSLAG 14: Mere tillid og lokal læringskultur – mindre tilsyn og kontrol
 • FORSLAG 15: Styrk samarbejdet på tværs ved at afskaffe økonomisk detailstyring
 • FORSLAG 16: Moderne rammer skal sikre patienterne tidssvarende og effektiv behandling

Læs Lægeforeningens sundhedsudspil i sin fulde længde (pdf)