Lægeforeningens regionale sekretariat

Dave Fischer

Tlf: +45 2988 6751

E-mail:


Sekretariatschef
Daglig ledelse og ansvar for personale
Budget/økonomi og prioritering af sekretariatets opgaver

 

Marianne Arnvig

Tlf: +45 35441084

E-mail:


Administrativ medarbejder
Lægeforeningen Hovedstaden
Lægeforeningen Bornholm
Lægeforeningen Sjælland
Daglig økonomi og drift
Medlemsarrangementer
Foreningen af pensionerede læger (FPL) Region Hovedstaden og Sjælland
Kollegialt Netværk Region Hovedstaden og Sjælland
Lokalebooking for Villa Medici, Lægeforeningen Midtjylland
Administrativ bistand til FAPS Region Hovedstaden og Sjælland og Det Regionale Overlægeråd (ROR) Region Hovedstaden og Sjælland

 

Marie-Louise Lange

Tlf: +45 2990 7160

E-mail:


Konsulent
Lægeforeningen Hovedstadens formand og bestyrelse
Lægeforeningen Sjællands formænd og bestyrelse
Regional politisk interessevaretagelse
Regionale medlemsmøder
Det Regionale Overlægeråd (ROR) Regin Hovedstaden og Sjælland

 

Anita Andersen

Tlf: +45 3544 1181

E-mail:


Administrativ medarbejder
Lægeforeningen Syddanmark
Daglig økonomi og drift
Medlemsarrangementer
Foreningen af pensionerede læger (FPL) Region Syddanmark
Kollegialt Netværk Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland
Webansvarlig
Historiskudvalg
Administrativ bistand til FAPS Syddanmark og Det Regionale Overlægeråd (ROR) Region Syddanmark
Kandidatfester Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland

 

Mette Korsholm

Tlf: +45 35441186

E-mail:


Konsulent
Lægeforeningen Syddanmarks formand og bestyrelse
Regional politisk interessevaretagelse
Regionale medlemsmøder

 

Charlotte Thorning Jacobsen

Tlf: +45 8730 9031

E-mail:Administrativ medarbejder
Lægeforeningen Midtjyllands formand og bestyrelse
Politisk interessevaretagelse, Region Midtjylland
Lægeforeningen Nordjylland
Medlemsarrangementer
Foreningen af pensionerede læger (FPL) Region Midt og Nord
Webansvarlig
Administrativ bistand til FAPS Region Midt og Nord, Det Regionale Overlægeråd (ROR) Region Midt og Nord samt
Specialerådene Region Midtjylland

 

Kristian Schmidt-Kristensen

Tlf: +45 3544 8185

E-mail:


Konsulent
Lægeforeningen Midtjyllands formand og bestyrelse
Lægeforeningen Nordjyllands formænd og bestyrelse
Regional politisk interessevaretagelse
Regionale medlemsmøder

 

Vibeke Holm Andersen

Tlf: +45 8730 9033

E-mail:


Administrativ medarbejder
Lægeforeningen Midtjylland og Lægeforeningen Nordjylland
Daglig økonomi og drift
Lægevagten Region Midtjylland
Decentral gruppebaseret efteruddannelse (DGE) i Region Midt

 

Okje Anna Koudenburg Nielsen (barsel)

Tlf:

E-mail:


Konsulent
Lægeforeningen Syddanmarks formand og bestyrelse
Regional politisk
interessevaretagelse
Regionale medlemsmøder