Lægeforeningens regionale sekretariat

Dave Fischer

Tlf: +45 2988 6751

E-mail:


Sekretariatschef
Daglig ledelse og ansvar for personale
Budget/økonomi og prioritering af sekretariatets opgaver

 

Mette Bjerregaard

Tlf: 60774575

E-mail:


Konsulent
Lægeforeningen Sjælland, formand og bestyrelse
Regional politisk interessevaretagelse
Regionale medlemsmøder

 

Emma Holm

Tlf: 26793431

E-mail:


Studentermedhjælper

 

Charlotte Thorning Jacobsen

Tlf: +45 8730 9031

E-mail:Administrativ medarbejder
Lægeforeningen Midtjyllands formand og bestyrelse
Politisk interessevaretagelse, Region Midtjylland
Lægeforeningen Nordjylland
Medlemsarrangementer
Foreningen af pensionerede læger (FPL) Region Midt og Nord
Webansvarlig
Administrativ bistand til FAPS Region Midt og Nord, Det Regionale Overlægeråd (ROR) Region Midt og Nord
Specialerådene Region Midtjylland
Kandidatfest Region Midtjylland

 

Kristian Schmidt-Kristensen

Tlf: +45 6037 8495

E-mail:


Konsulent
Lægeforeningen Nordjyllands formand og bestyrelse
Lægeforeningen Midtjyllands formand og bestyrelse
Regional politisk interessevaretagelse
Regionale medlemsmøder

 

Okje Anna Koudenburg Nielsen

Tlf: 52196237

E-mail:


Konsulent
Lægeforeningen Syddanmarks formand og bestyrelse
Regional politisk interessevaretagelse
Regionale medlemsmøder

 

Marianne Arnvig

Tlf: +45 35441084

E-mail:


Administrativ medarbejder
Lægeforeningen Hovedstaden
Lægeforeningen Bornholm
Daglig økonomi og drift
Medlemsarrangementer
Foreningen af pensionerede læger (FPL) Region Hovedstaden
Kollegialt Netværk Region Hovedstaden
Administrativ bistand til FAPS Region Hovedstaden og Det Regionale Overlægeråd (ROR) Region Hovedstaden

 

Anita Andersen

Tlf: +45 3544 1181

E-mail:


Administrativ medarbejder
Lægeforeningen Syddanmark
Lægeforeningen Sjælland
Daglig økonomi og drift
Medlemsarrangementer
Foreningen af pensionerede læger (FPL) Region Syddanmark og - Sjælland
Kollegialt Netværk Region Syddanmark, - Midtjylland, -Nordjylland og - Sjælland
Webansvarlig
Historisk udvalg
Administrativ bistand til FAPS og Det Regionale Overlægeråd (ROR) Region Syddanmark og - Sjælland
Kandidatfester Region Syddanmark og - Nordjylland