Lægeforeningens Forskningsudvalg

Formålet med udvalget er at styrke Lægeforeningens rolle i det politiske arbejde for bedre betingelser for forskning på sundhedsområdet, herunder ved at overvåge den offentlige forskningspolitiske debat, at styrke rammerne for den patientnære forskning og ved at støtte op om, at forskningsbaseret viden opbygges og omsættes bedst muligt i sundhedsvæsenet. Forskningsudvalget skal påpege temaområder, hvor rammerne for forskning kan forbedres, herunder vedr. finansiering, karriereforhold, kvalitetsudvikling, tværsektorielt samarbejde etc.

Medlemmer af udvalget

Kommissorium for udvalget