Lægeforeningens fælleslegat til understøttelses- og hjælpeformål inden for Lægestanden

Formål 
Som medlem eller nærmeste pårørende kan du søge legatstøtte, hvis du står i en vanskelig økonomisk situation. Der skal tillige være tale om en social begivenhed fx i form af alvorlig sygdom, handicap, særlige vanskeligheder i forbindelse med færdiggørelse af studie eller andet. 

Sådan søger du legatet
Legatet kan hvert år søges i perioden fra d. 1. maj – d. 31. oktober. Send det udfyldte ansøgningsskema vedlagt bilag til: 

Socialrådgiver
Susanne Qvistgaard
Lægeforeningen
Kristianiagade 12
2100 København Ø