Lægeforeningens bestyrelse

Find medlemmerne af Lægeforeningens bestyrelse til højre.

Her finder du også bestyrelsens kalender og referater fra bestyrelsesmøder.