Lægeforeningen i tal

Medlemstallene er baseret på udtræk fra Lægeforeningens medlemssystem den 3. januar 2019.

  • Lægeforeningen (LF): 31.135 medlemmer. Heraf er der 25.565 erhvervsaktive (inkl. 518 bosat i udlandet) og 5.570 pensionister (inkl. 76 bosat i udlandet)
  • Yngre Læger (YL): 12.881 medlemmer
  • Praktiserende Lægers Organisation (PLO): 3.580 medlemmer
  • Foreningen af Speciallæger (FAS): 8.625 medlemmer
  • Foreningen af Pensionerede Læger (FPL): 5.384 medlemmer
  • Ydermere er der 594 læger (inkl. pensionister) bosat i udlandet
  • Derudover er der 71 læger, der kun er medlem af Lægeforeningen

NB: Læger på hhv. Grønland og Færøerne regnes som bosat i Danmark.

Nedenstående figurer baserer sig på tal fra 3. januar 2019.

Medlemsudvikling LF 2019
Medlemmer fordelt på køn og alder 2019

Medlemmer fordelt på forening 2019