Lægeforeningen i tal

Medlemstallene er baseret på udtræk fra Lægeforeningens medlemssystem den 24. januar 2018:

• Lægeforeningen(LF): 30.188 medlemmer. Heraf var 24.995 erhvervsaktive (inkl. 531 bosat i udlandet) og 5.193 pensionister (inkl. 69 bosat i udlandet).
• Yngre Læger (YL): 12.438 medlemmer.
• Praktiserende Lægers Organisation (PLO): 3.596 medlemmer.
• Foreningen af Speciallæger (FAS): 8.458 medlemmer.
• Foreningen af Pensionerede Læger (FPL): 5.712 medlemmer.
• Ydermere er der 600 læger (inkl. pensionister) bosat i udlandet.

NB: Læger på hhv. Grønland og Færøerne regnes som bosat i Danmark.

Nedenstående figurer baserer sig på tal opgjort den 24. december 2017.

Lægeforeningen i tal - Udvikling i antal medlemmer
Lægeforeningen i tal fordelt på køn

Lægeforeningen i tal - Antal medlemmer