Lægeforeningen i tal

Medlemstallene er baseret på udtræk fra Lægeforeningens medlemssystem den 4. januar 2021.

  • Lægeforeningen (LF): 33.119 medlemmer. Heraf er der 26.917 erhvervsaktive (inkl. 475 bosat i udlandet) og 6.202 pensionister (inkl. 83 bosat i udlandet)
  • Yngre Læger (YL): 14.367 medlemmer bosat i Danmark og 73 bosat i udlandet
  • Praktiserende Lægers Organisation (PLO): 3.501 medlemmer
  • Foreningen af Speciallæger (FAS): 8.625 medlemmer og 1 medlem bosat i udlandet
  • Foreningen af Pensionerede Læger (FPL): 5.953 medlemmer bosat i Danmark og 64 medlemmer bosat i udlandet
  • I alt er 558 læger (inkl. pensionister) bosat i udlandet
  • Derudover er der 115 læger, der kun er medlem af Lægeforeningen, og som hverken er ansat eller søger arbejde som læge.

NB: Læger i Grønland og på Færøerne regnes som bosat i Danmark.

Nedenstående figurer baserer sig på tal fra 4. januar 2021 fra Lægeforeningens medlemssystem.


Figur 1: Antal medlemmer af Lægeforeningen fordelt på foreninger:

Figur 1

Tabel 1:  Antal medlemmer af Lægeforeningen fordelt på forening inkl. læger bosat i udlandet:

Tabel 1 2021


Figur 2: Udviklingen i antal medlemmer af Lægeforeningen, inkl. pensionister:

Figur 2 Lægeforeningen i tal 2021

Tabel 2: Medlemmer af Lægeforeningen fordelt på erhvervsaktive/ikke erhvervsaktive:

Tabel 2 Lægeforeningen i tal 2021


Figur 3: Medlemmer af Lægeforeningen fordelt på alder og køn:

Figur 3 Lægeforeningen i tal 2021

Tabel 3: Antal medlemmer af Lægeforeningen fordelt på alder og køn: 

Tabel 3 Lægeforeningen i tal 2021

Tabel 4: Antal medlemmer af Lægeforeningen fordelt på alder, køn og forening:

Tabel 4


Tabel 5: Stillingsbetegnelse for erhvervsaktive medlemmer af Lægeforeningen fordelt på køn:

Tabel 5 2021

Tabel 6: Stillingsbetegnelse for erhvervsaktive medlemmer af Lægeforeningen fordelt på alder:

Tabel 6 2021

Tabel 7: Antal erhvervsaktive medlemmer af Lægeforeningen fordelt på arbejdsregion:

Tabel 7 2021

Figur 4 - 8: Antal erhvervsaktive medlemmer af Lægeforeningen fordelt på arbejdsregion:

Figur 4 2021

Figur 5 2021

Figur 6 2021

Figur 7 2021

Figur 8 2021