Lægeforeningen i tal

Medlemstallene er baseret på udtræk fra Lægeforeningens medlemssystem den 3. januar 2020.

  • Lægeforeningen (LF): 32.067 medlemmer. Heraf er der 26.179 erhvervsaktive (inkl. 511 bosat i udlandet) og 5.888 pensionister (inkl. 80 bosat i udlandet)
  • Yngre Læger (YL): 13.555 medlemmer
  • Praktiserende Lægers Organisation (PLO): 3.541 medlemmer (heraf 3.326 i praksis med ydernummer)
  • Foreningen af Speciallæger (FAS): 8.622 medlemmer
  • Foreningen af Pensionerede Læger (FPL): 5.665 medlemmer
  • Ydermere er der 591 læger (inkl. pensionister) bosat i udlandet
  • Derudover er der 93 læger, der kun er medlem af Lægeforeningen, som ikke er ansat eller søger arbejde som læge.

NB: Læger i Grønland og på Færøerne regnes som bosat i Danmark.

Nedenstående figurer baserer sig på tal fra 3. januar 2020 fra Lægeforeningens medlemssystem.


Foreningsfordeling 2020

TABEL 1: Medlemmer af Lægeforeningen fordelt på erhvervsaktive pr. 3. januar 2020:

Foreningsfordeling tabel 2020


Udvikling i medlemstal 2020

TABEL 2: Medlemmer af Lægeforeningen fordelt på køn og alder pr. 3. januar 2020:

Udvikling i medlemstal tabel 2020


Medlemmer køn og alder 2020

TABEL 3: Stillingsgruppering for erhvervsaktive medlemmer af Lægeforeningen fordelt på køn pr. 3. januar 2020:

LF medlemmer køn og alder tabel 2020

TABEL 4: Stillingsgruppering for erhvervsaktive medlemmer af Lægeforeningen fordelt på alder pr. 3. januar 2020:

LF alder og køn tabel 4 2020


LF Hovedstaden 2020

LF Sjælland 2020

LF Syd 2020

LF Midtjylland 2020

LF Nordjylland 2020