Bestyrelsen for Grønlands Lægeforening

Formand:
Regionslæge
Hans Christian Florian Sørensen
Tasiilaq Sygehus
hcflorian@hotmail.com

Næstformand:
Overlæge
Simon Olav Bernth-Andersen
Dronning Ingrids Hospital
sbea@peqqik.gl

Kasserer:
Regionslæge
Nicolai Hardenberg Larsen
Dronning Ingrids Sundhedscenter
nihl@peqqik.gl

Sekretær:
Assisterende regionslæge, Yngre Læge-repræsentant
Marianne Welzel Andersen
Dronning Ingrids Sundhedscenter
mwea@peqqik.gl

Bestyrelsesmedlemmer:
Reservelæge, Yngre Læge-repræsentant
Ivalu Spange Frederiksen
Dronning Ingrids Hospital
ivfr@peqqik.gl

Introduktionslæge
Paneeraq Noahsen
Landslægeembedet
pano@peqqik.gl