Lægeforeningen er overvejende positiv over for den nye kravsbekendtgørelse om autorisation og tilladelse til selvstændigt virke for læger, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS

Høringssvar 

25. juni 2015

Sundhedsstyrelsens udkast til ny bekendtgørelse om autorisation og tilladelse til selvstændigt virke for læger, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS
og bekendtgørelse om gennemførelse af faglige prøver for læger, tandlæger og jordemødre samt sprogtest for læger, tandlæger, jordemødre og øvrige sundhedspersoner, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS (Kravsbekendtgørelse).

Lægeforeningen er positiv over for den indsatte tidsfrist på tre år til at bestå sprogtesten. Det er vigtigt at læger ikke er for lang tid væk fra deres faget, da lægers færdigheder kan være i fare for at blive forældet eller rutiner kan glemmes.

Lægeforeningen støtter op om, at der mulighed for en læge, der besidder en ganske særlig viden eller kompetence kan få en letter adgang det danske Sundhedsvæsen. 
Det fremgår dog ikke af bekendtgørelsen, hvilken særlig viden eller kompetence der kan lette adgangen til det danske Sundhedsvæsen. Lægeforeningen forstår det ”ganske særlig viden eller kompetence” som viden eller kompetence der er underskud af i det danske sundhedsvæsen.    

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing