Lægeflugt er tegn på desperat ressourcemangel

Debatindlæg af Kirsten Ilkjær, næstformand i Lægeforeningen.

Psykiatrisk behandling hjælper mange mennesker hver eneste dag. Mennesker, som uden behandling ikke kan få et liv til at fungere, men som med den rette hjælp bliver raske eller får det bedre.

I starten af juni kom det frem, at endnu tre overlæger er på vej til at forlade den afdeling på Psykiatrisk Hospital i Risskov, som tager sig af ikke-psykotiske patienter. 
Det betyder, at afdelingen nu mangler ni overlæger.
Når så mange læger har valgt at forlade hospitalet i Risskov, bunder det ifølge medierne i massive problemer med bemanding og ressourcer i forhold til opgaverne. Noget, de ansatte flere gange har gjort politikerne i Region Midtjylland opmærksomme på, uden at det har ført til forbedringer.

Svært farvel til drømmespeciale 
Desværre er situationen ikke enestående i Risskov, omend situationen i den aarhusianske forstad er særlig kritisk. Over hele landet oplever læger ansat i psykiatrien stort pres fra et markant mismatch mellem et stigende antal patienter og ressourcer, der ikke slår til.
Således svarer otte ud af ti psykiatere i sygehuspsykiatrien i en ny undersøgelse, Lægeforeningen har foretaget blandt alle landets psykiatere, at der ikke er nok sengepladser til de patienter med psykiske lidelser, som har behov for at være indlagt. Psykiatere brænder for deres fag. Vores undersøgelse viser, at ni ud af ti speciallæger i voksen- eller børne- og ungdomspsykiatri er glade for at arbejde inden for psykiatrien, og at tre ud af fire speciallæger i psykiatri ville anbefale specialet til en kollega. Derfor er det et meget alvorligt signal, lægerne sender ved at sige op. At dedikerede medarbejdere ikke ser anden udvej, er helt urimeligt.

Stadig underprioriteret 
Læger, der siger deres job i psykiatrien op, er blot ét af flere tegn på, at psykiatrien stadig bløder. Helt grundlæggende er der behov for, at få ligestillet psykiatrien med resten af sundhedsvæsenet. Jeg vil gerne anerkende, at psykiatrien er blevet løftet de senere år. Men desværre lader det fortsat til, at behandling af psykiatriske patienter ikke vægter på samme måde som behandling af patienter med fysisk sygdom. Og på trods af velment verbal opbakning heller ikke hos politikere. 
Det er virkelig trist og helt grundløst, at psykiatrien - herunder naturligvis også de ansatte - fortsat skal kæmpe med den slags fordomme. Psykiatrisk behandling hjælper mange mennesker hver eneste dag. Mennesker, som uden behandling ikke kan få et liv til at fungere, men som med den rette hjælp bliver raske eller får det bedre. 
Det kan ikke gå hurtigt nok med at sikre de nødvendige ressourcer i psykiatrien til at behandle alle, der har brug for det.

Lægernes tid skal udnyttes 
Til efteråret vil regeringen lancere en psykiatriplan. Det er en plan, som vi i Lægeforeningen længe har efterlyst. For os er det afgørende, at planen er ambitiøs. Det vil sige, at der følger penge nok med, og at den omfatter både kommuner og regioner. At den løfter både kapacitet og kvalitet i såvel børne- som ungdomspsykiatrien samt voksenpsykiatrien. 
Det handler om at udnytte speciallægernes tid og ressourcer så effektivt som muligt, eksempelvis ved at fritage dem for nogle af deres mange administrative opgaver, som tager kostbar tid fra patienterne. Kommunerne skal også blive langt bedre til at tage imod de patienter, som er parate til at blive udskrevet, så sengepladserne udnyttes optimalt.

Det haster 
Et tredje oplagt tiltag vil være, at regeringen og regionerne gør det muligt for praktiserende speciallæger at tilbyde behandling til de over 30.000 patienter i Danmark med nervøse, stressrelaterede eller andre psykiske lidelser i moderat grad, som i dag bliver behandlet i sygehuspsykiatrien. Den gruppe af patienter kan nemlig blive behandlet lige så godt hos praktiserende speciallæger. Endelig skal regeringen sætte sig sammen med Lægeforeningen, Yngre Læger, psykiaternes faglige selskaber og Danske Regioner for at udarbejde en ny strategi for bedre lægedækning i hele psykiatrien. 

At give patienter med psykiatriske sygdomme bedre forhold er en mærkesag for Lægeforeningen. Skal det lykkes, er det vigtigt at sikre, at de ledige stillinger i psykiatrien bliver besat. Det gør vi først og fremmest ved, at politikerne hurtigst muligt giver psykiatrien den store saltvandsindsprøjtning, som den har brug for. Det kan kun gå for langsomt.

Bragt i Kommunen d. 27. juni 2018