Lægeerklæringer - Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen)

Indeks 
Familieretshuset (tidligere Statsforvaltning)
ID-nr. 
Fri
Attestform 
Fri
Honorar 
Regning
Rekvirent 
Familieretshuset (tidligere Statsforvaltning)
Betales af 
Rekvirent
Opdateret 
08.05.2019
Forklaring 

Foruden nogle få attester vedrørende værgemål har Lægeforeningen ingen aftaler med Familieretshuset. Enhver anmodning fra Familieretshuset om lægelig attestation, bortset fra blanketter om værgemål, må derfor besvares i form af en fri attest med honorar efter regning.

Anmodningen skal være konkretiseret.