Lægeerklæringer - Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen)

Indeks  Familieretshuset (tidligere Statsforvaltning)
ID-nr.  Fri
Attestform  Fri
Honorar  Regning
Rekvirent  Familieretshuset (tidligere Statsforvaltning)
Betales af  Rekvirent
Opdateret  08.05.2019
Forklaring 

Foruden nogle få attester vedrørende værgemål har Lægeforeningen ingen aftaler med Familieretshuset. Enhver anmodning fra Familieretshuset om lægelig attestation, bortset fra blanketter om værgemål, må derfor besvares i form af en fri attest med honorar efter regning.

Anmodningen skal være konkretiseret.