Lægeerklæring til Erstatningsnævnet

Indeks 
erstatningsnævnet
Kategori 
Statslige attester
ID-nr. 
03.18.01.01
Attestform 
Blanket
Honorar 
1.023 kr.
Rekvirent 
Erstatningsnævnet
Betales af 
Rekvirent
Opdateret 
06.05.2021
Forklaring 

Attesten anvendes når Erstatningsnævnet indhenter lægelige oplysninger i forbindelse med behandling af ansøgning om erstatning fra staten efter offererstatningsloven.