Lægeerklæring til Erstatningsnævnet

Indeks  erstatningsnævnet
Kategori  Statslige attester
ID-nr.  03.18.01.01
Attestform  Blanket
Honorar  1.015 kr.
Rekvirent  Erstatningsnævnet
Betales af  Rekvirent
Opdateret  25.02.2021
Forklaring 

Attesten anvendes når Erstatningsnævnet indhenter lægelige oplysninger i forbindelse med behandling af ansøgning om erstatning fra staten efter offererstatningsloven.