Lægedækningstruede områder

Her kan du se kort og opgørelse for de landsdækkende og de lokale lægedækningstruede områder i perioden  - 2018 til 2020. Det er regionen, der fastlægger, hvilke områder i regionen der anses for lægedækningstruede.

Grafik 1: Landsdækkende lægedækningstruede områder
De landsdækkende lægedækningstruede områder ligger fast for hele overenskomstperioden og er beregnet i foråret 2018.

Disse områder benyttes i forbindelse med udbetaling af det differentierede basishonorar. 

Landsdækkende lægedækningstruede områder

Grafik 2: Lokale lægedækningstruede områder
De lokale lægedækningstruede områder viser, hvilke områder der løbende er omfattet af overenskomstens øvrige tiltag i forhold til lægedækning.

Eksempelvis dækning af barsel til ansatte eller mulighed for delepraksis i op til seks år. Disse områder ændres løbende.

Lokale lægedækningstruede områder