Lægedækning i almen praksis

Manglen på alment praktiserende læger over hele landet er et alvorligt problem, der rammer os alle – ikke mindst patienterne. Derfor er det vigtigt at finde løsninger, der opretholder den høje lægefaglige kvalitet, sikrer patientsikkerheden og er økonomisk fornuftig. For Yngre Læger er det os magtpåliggende at tage ansvar og bidrage konstruktivt til at finde og implementere gode løsninger – både for læger og patienter.

Som konsekvens af den lægmangel, vi oplever i øjeblikket, vil der i 2020 være 207.471 danskere, der er tilknyttet enten en regions- eller udbudsklinik i stedet en almen praksis. Det tal vil ifølge fremskrivningerne stige til 291.079 danskere i 2023, hvis man ikke gør noget. Regionerne har en forsyningsforpligtelse, når PLO ikke kan levere det antal læger, der efterspørges, og det betyder, at ingen danskere er eller kommer til at være uden adgang til egen læge. Spørgsmålet er, om den læge er egen læge i en PLO-klinik – det vi kalder almen praksis - eller om det er en læge i en regions- eller udbudsklinik.

Yngre Læger mener, at det også i fremtiden bør være PLO-praksisser, der er den bærende del, når danskerne skal til egen praktiserende læge. Samtidig mener vi, at regionsklinikker er et fornuftigt alternativ, der kan være med til at sikre, at alle uanset hvor man bor i landet, kan komme til lægen.

Løsninger

Øget dimensionering og andre løsninger
Regeringen har allerede taget et stort skridt hen i mod at løse problemet, for med ekstra 100 hoveduddannelsesforløb i almen medicin fordelt med 50 forløb i 2020 og 50 forløb i 2021, sådan som det fremgår af økonomiaftalen for 2020, vil 84.286 danskere få adgang til en PLO-klinik allerede i 2020, og i 2023 vil knap 130.000 danskere have fået adgang. Samlet set betyder det, at blot ved at øge dimensioneringen vil det i 2020 være 123.185 danskere, der ikke har adgang til en PLO-klinik, i stedet for 207.471 danskere, som nævnt ovenfor. 

Dimensioneringen bør øges yderligere. Og derudover bør man tage en række andre initiativer for at styrke behandlingskapaciteten i PLO-klinikkerne, herunder fastholde ældre alment praktiserende læger længere tid i arbejde, inden de går på pension, tiltrække speciallæger i almen medicin fra hospitalerne til PLO-praksis og ansætte andet klinikpersonale end læger i PLO-klinikkerne.

Tjenestepligt er ikke den rigtige løsning
Hvad der derimod ikke vil løse problemet med de førnævnte 123.185 danskere med egen læge i en regions-/udbudsklinik er at tvinge yngre læger ud i almen praksis. Den såkaldte tjenestepligt er et overdimensioneret og dyrt indgreb, og vil resultere i voldsom overkapacitet i almen praksis (2020-2026), hvilket i vores optik slet og ret er økonomisk uansvarligt.      

Udover udgiftsdrivende overkapacitet er der en række grunde til, at forslaget om tjenestepligt ikke løser lægedækningsproblemet i PLO-praksis og samtidig indebærer betydelige risici for den patientoplevede kvalitet. For med tjenestepligt er de ekstra læger i PLO-klinikkerne nemlig helt unge læger, som kun har gennemført KBU siden universitetet. Det er helt urimeligt at tvinge disse yngre læger til at stå alene med en lægedækningsopgave. Det er urimeligt overfor dem, men også overfor patienterne. 

Dertil strider de korte ophold mod patienternes ønske om kontinuitet, ligesom arbejdstilrettelæggelse og effektivitet vanskeliggøres. Modellen sætter desuden prop i videreuddannelsen af alle speciallæger i Danmark med negative konsekvenser for effektiviteten i det samlede sundhedsvæsen.

Yngre Lægers julegave til sundhedsministeren i 2019.


 

Læs alle forslag fra Yngre Læger til løsning på lægedækning i almen praksis her.

Hvis du vil læse mere om uddannelse, overenskomst, aftaler og dit lægeliv i almen praksis, så har vi samlet det her.