Lægeboligsagen: Status juni 2020

I begyndelsen af april orienterede vi om, at SKAT, regionerne og Yngre Læger var enige om, at LLO’s vurderinger af lægeboligerne skulle danne grundlag for beskatning af lægeboligerne. Vi skrev også, at de yngre læger, der havde betalt for meget i skat, selv skulle anmode SKAT om genoptagelse af skatteansættelsen for 2016-2018. Og vi skrev, at fristen for at anmode om genoptagelse for 2016 udløb den 1. maj 2020. Læs her.

Efterfølgende har der været ny korrespondance mellem Yngre Læger, regionerne og SKAT. Det er nemlig sådan, at sagsbehandlingen hos SKAT er meget enklere, hvis det er regionerne, der ændrer indberetningerne for de pågældende år. Og regionerne har derfor alle påtaget sig at ændre indberetningerne vedrørende boliger, hvor regionerne har de nødvendige oplysninger i form af en vurdering fra LLO. Hvor regionerne ikke har de nødvendige oplysninger, hjælper Yngre Læger med at få LLO til at vurdere boligen. Derfor vil mange yngre læger opleve, at der kommer en ny årsopgørelse genereret automatisk af SKAT. Der kommer besked fra SKAT pr. mail, i e-boks eller på anden måde. Du vil derimod ikke få orientering direkte fra regionerne om den ændrede indberetning.

Får du en ny årsopgørelse, skal du selv kontrollere, at den er rigtig i forhold til LLO vurderingerne. 

Skal du have skat tilbage, og har du ikke fået en ny årsopgørelse vedrørende 2017 inden den 1. maj 2021, skal du selv søge om genoptagelse hos SKAT efter den anvisning, vi sendte i april. Vedrørende 2018 udløber fristen den 1. maj 2022 og vedrørende 2019 den 1. maj 2023.

Men med den meget glædelige nyhed om, at regionerne selv påtager sig at ændre indberetningerne, tror vi ikke, det bliver aktuelt for yngre læger selv at skulle søge om ændringer for 2017, 2018 og 2019. 

Men du skal nok have tålmodighed. Der vil i mange tilfælde fortsat være en sagsbehandling hos SKAT, og de har lange ekspeditionstider.

Vedrørende 2020 og frem vil regionerne indberette efter LLO’s vurderinger.