Lægeboliger og skat

Indflytning i lægebolig 2015?

Arbejdsgiveren har pligt til at indberette til SKAT, hvis markedsværdien af din lægebolig er højere end den husleje, som du betaler. Er det tilfældet, udgør differencen nemlig et skattepligtigt løngode, som din arbejdsgiver løbende skal indberette til SKAT som B-indkomst. For at undgå en skatteefterbetaling, når året er omme, kan du forskudsopgøre den skattepligtige del via skat.dk.

Vi anbefaler, at du kontakter boligadministrationen og får oplyst, hvilken markedslejeværdi din lægebolig er vurderet til. 

Se eksempel på beregning af beskatning af lægebolig.

Notat fra 7. april 2017

Hvis du i 2013 er blevet beskattet af din lægebolig og ønsker at anfægte beskatningen, skal du reagere overfor SKAT inden 1. maj 2017. Læs mere om fristen for genoptagelse af din skat i notatet fra 7. april 2017 (PDF)  fra Yngre Lægers advokat og læs nyhedsbrevet fra samme dato. I notatet kan du finde vejledning til, hvordan Yngre Læger kan hjælpe dig. Bemærk fristen 24. april kl. 12.00, hvis Yngre Læger skal hjælpe dig. 

Notat fra 21. december 2016

Region Sjælland trækker sagen i langdrag og forsøger at få den afvist ved domstolene. Vi har opfordret Region Sjælland til at mødes for at drøfte en løsning. Ellers mødes vi i retten den 31 maj 2017, hvor det bliver afgjort, om sagen kan videreføres, eller om den afvises. Under alle omstændigheder fortsætter Yngre Læger med at forfølge synspunktet, at indberetningen af markedsleje ikke er sket korrekt. Se notat (PDF)

Notat fra 30. august 2016 om skat

På  vegne af en række medlemmer stævner Yngre Læger i dag Region Sjælland for at have indberettet for høj skattemæssig værdi af de lægeboliger, regionen har stillet til rådighed. Vores krav er, at regionen enten revurderer markedsværdien af boligerne eller ændrer indberetningen til SKAT.

”Jeg vil gerne slå fast, at yngre læger selvfølgelig skal betale skat af et personalegode som lægeboliger. Det er slet ikke det, sagen drejer sig om. Men yngre læger skal ikke brandbeskattes, fordi regionerne har sovet i timen,” siger Yngre Lægers formand Camilla Rathcke. Vores advokat Jacob Goldschmidt har udarbejdet et juridisk notat vedrørende skat af tjenesteboliger, herunder lejligheder, som regionerne har lejet hos tredjemand samt problematikken vedrørende forældelsesfrister. Se notat om stævning (PDF)  .

Notat fra 12. juni 2015 om skat

Læs status på bolig- og skattesagen. Hvad gør Yngre Læger, og hvad er vores anbefaling til de medlemmer, der er ramt. Hvis du har fået en opkrævning fra SKAT, anbefaler vi, at du betaler den til tiden. Betaling af restskatten betyder ikke, at du ikke senere kan begære skatteansættelsen genoptaget eller kræve erstatning/kompensation hos regionen.  Se notat vedr. skat af lægebolig (PDF).

Notat fra 4. juni 2015 om klagemuligheder og regler inden du søger hjælp 

Vi har sammen med Yngre Lægers advokat udarbejdet et notat, hvor vi orienterer om de gældende regler, om forløbet med indberetning af værdiansættelsen, om mulighederne for at klage og få erstatning, og hvad Yngre Læger tilbyder af hjælp.  Se notat om gældende regler vedr. skat af lægebolig fra 4. juni 2015 (PDF).

Kontakt Yngre Læger

Det skal ikke være op til den enkelte yngre læge at slås med skattesmæk som følge af at have boet i en lægebolig. Det er en kamp, som Yngre Læger vil kæmpe hele vejen. Du kan derfor henvende dig i Yngre Læger og få hjælp.

Baggrund

Yngre læger, der bor eller har boet i lægeboliger, risikerer at få et skattesmæk. Ifølge skattelovgivningen skal arbejdsgiveren indberette til SKAT, hvis markedsværdien af boligen er større end den husleje, lægen betaler. Det har regionerne ikke gjort, og de har heller ikke oplyst lægerne om, at man udover den betalte husleje også vil blive beskattet, hvis huslejen er mindre end markedsværdien.

Regionerne har nu værdisat boligerne og sendt breve ud til lægerne om værdiansættelsen fra 2013 og frem. Det betyder, at nogle yngre læger risikerer en ekstraskat. Den 2. juni 2015 sendte Yngre Læger en mail til alle regioner, hvor vi tager et generelt forbehold om at vende tilbage i alle sager. Se mailen her (PDF).