Lægeboliger og skat

NB! Skat af lægebolig i 2016, 2017 og 2018
Hvis du bor i lægebolig og har betalt skat af boligen, kan det være, du har betalt for meget i skat. Du kan bede SKAT  om en ny afgørelse. For skatteåret 2016 skal du ansøge om det senest 1. maj 2020. Læs mere her.

Arbejdsgiveren har pligt til at indberette til SKAT, hvis markedsværdien af din lægebolig er højere end den husleje, som du betaler. Er det tilfældet, udgør differencen nemlig et skattepligtigt løngode, som din arbejdsgiver løbende skal indberette til SKAT som B-indkomst. For at undgå en skatteefterbetaling, når året er omme, kan du forskudsopgøre den skattepligtige del via skat.dk.

Vi anbefaler, at du kontakter boligadministrationen og får oplyst, hvilken markedslejeværdi din lægebolig er vurderet til. 

Se eksempel på beregning af beskatning af lægebolig.