Lægebolig for ph.d.'ere

Ansat i en region

Hvis du er ansat som klinisk assistent i en region, har du ligesom andre yngre læger i regionerne ret til at få anvist en bolig af sygehuset, og hvis det er en af de registrerede lægeboliger, er huslejen fastsat i overenskomsten. Vær opmærksom på, at aftalen kun gælder sygehuse uden for Storkøbenhavn.

Ansat i staten

Hvis du er ansat som ph.d. i staten, har du ikke ret til en lægebolig. Du har heller ikke ret til at forblive i din lægebolig, hvis du skifter fra at være ansat i regionen til at være ansat i staten.