Lægebil og præhospital virksomhed

Særlige aftaler for det præhospitale område (lægebiler, lægehelikoptere, AMK og 1813):

Der er indgået aftaler med de enkelte regioner om løn- og ansættelsesvilkår i forbindelse med ansættelse ved lægebiler, AMK funktioner og bemanding af 1813 i region Hovedstaden.

Helikopter

I Region Nordjylland er der indgået Regional aftale om bemanding af lægebilen og AMK den 10. november 2011.

I Region Midtjylland er der indgået Regional aftale for honorering ved konsulenttilknytning til det præhospitale område den 21. december 2012.

I Region Syddanmark er der indgået aftale om bemanding af lægeambulancer i Region Syddanmark, den 30. juni 2009 med allonge af 24. juni 2011.

I Region Sjælland er der indgået aftale om bemanding af Akut Medicinsk Koordinationscenter af 1. juli 2015 med allonge om beredskabsvagt  af 1. juni 2016.

I Region Hovedstaden gælder aftale om akutlægebilen i Region Hovedstaden af 13. januar 2009 mellem Yngre Læger og RLTN

Vedrørende 1813 blev aftale mellem FAS/YL og RLTN for timelønnede læger ansat til akuthjælp i Region Hovedstaden indgået den 23. maj 2016.

Aftale mellem FAS/YL og RLTN for Læger ansat ved den landsdækkende akutlægehelikopter blev indgået den 19. december 2017 med ikrafttræden pr. 1. januar 2018.