Lægebesøg mv. - ret til fri med løn

Som yngre læge har du ret til at være fraværende fra arbejde med løn, hvis du er syg.

Du har også ret til at være fraværende fra arbejde med løn for at gå til behandling, hvis det kun kan foregå i arbejdstiden. Behandlingen kan fx være lægebesøg, ambulant hospitalsbehandling, behandling hos speciallæge, tandlæge eller ordineret behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor.

Du skal altså forsøge at placere behandlingen uden for arbejdstiden, men kan det ikke lade sig gøre, har du ret til fravær. Men du har pligt til at søge fraværet placeret, så det er til mindst mulig gene for din arbejdsgiver. 

Vær opmærksom på, at du skal kunne dokumentere, at det er nødvendigt, at du søger behandling, hvis din arbejdsgiver ønsker det.