Lægebesøg, attestation af patienters fremmøde ved

Indeks 
lægebesøg, attestation af patienters fremmøde ved
Opdateret 
01.04.2013
Forklaring 

Hvis den sikrede fremsætter ønske herom, skal der efter PLO's overenskomst med Sygesikringen udstedes dokumentation for den sikredes lægebesøg. Dokumentationen kan f.eks. gives i form af en kopi af lægeregningen.

Patienten har ofte en fortrykt blanket med fra arbejdsgiveren til brug for lægens attestation af ved dato og underskrift, at patienten har været til læge i arbejdstiden. Dokumentationen kan dog også som nævnt ovenfor foretages ved udlevering af kopi af sygesikringsregningen, men man må da være opmærksom på, at der ikke fremgår oplysninger om eventuelle tillægs- eller laboratorieydelser (f.eks. rectoscopi), som er arbejdsgiveren uvedkommende.