Lægeattest ved arbejde med ioniserende stråling

Indeks  ioniserende stråling, lægeattest ved arbejde med
Kategori  Statslige attester
ID-nr.  03.01.11.01
Attestform  Blanket
Honorar  Regning
Rekvirent  Arbejdstilsynet
Betales af  Arbejdsgiver
Opdateret  24.02.2021
Forklaring 

Attesten er aftalt med Arbejdstilsynet. Honoraret er efter aftale med Personalestyrelsen under Finansministeriet efter regning.