Lægeattest til dokumentation af sygdom som lovligt forfald ved møde i retten

Indeks  domstolsstyrelsen
Kategori  Statslige attester
ID-nr.  03.08.66.02
Attestform  Blanket
Honorar  Regning
Rekvirent  Domstolsstyrelsen
Betales af  Patienten
Opdateret  24.02.2021
Forklaring 

Attesten er aftalt med Domstolsstyrelsen. Hvor en borger, der er tilsagt til møde i retten anfører sygdom som årsag til fravær, er det borgerens pligt at dokumentere dette over for retten. Det er aftalt, at retten forsyner borgeren med den aftalte formular, evt. gør opmærksom på, at formularen kan hentes på Domstolsstyrelsens hjemmeside. Patienten betaler honoraret, som fastsættes af lægen efter medgået tid. Patienten er selv ansvarlig for, at attesten kommer retten i hænde.