Lægeattest til dokumentation af sygdom som lovligt forfald ved møde i retten

Indeks 
domstolsstyrelsen
Kategori 
Statslige attester
ID-nr. 
03.08.66.02
Attestform 
Blanket
Honorar 
Regning
Rekvirent 
Domstolsstyrelsen
Betales af 
Patienten
Opdateret 
06.05.2021
Forklaring 

Attesten er aftalt med Domstolsstyrelsen. Hvor en borger, der er tilsagt til møde i retten anfører sygdom som årsag til fravær, er det borgerens pligt at dokumentere dette over for retten. Det er aftalt, at retten forsyner borgeren med den aftalte formular, evt. gør opmærksom på, at formularen kan hentes på Domstolsstyrelsens hjemmeside. Patienten betaler honoraret, som fastsættes af lægen efter medgået tid. Patienten er selv ansvarlig for, at attesten kommer retten i hænde.