LÆ 285 Attest til sygedagpengeopfølgning

Indeks 
LÆ 285 attest til sygedagpengeopfølgning
Kategori 
Kommunale attester
ID-nr. 
01.02.61.01
Attestform 
Blanket
Honorar 
1.140 kr. (med tolk 1.290 kr.)
Rekvirent 
Kommunen
Betales af 
Kommunen
Opdateret 
19.04.2021
Forklaring 

LÆ 285 er en del af den ny sygedagpengereform som er vedtaget af Folketinget og træder i kraft 1. januar 2015. Attesten og den stramme tidsfrist er skrevet ind i lovgivningen og lægen har pligt til at udfylde attesten. Kommunerne skal indhente LÆ 285 på alle sygemeldte, som forventes at have et sygefravær på mere end 8 uger. Attesten skal foreligge, når kommunen indkalder den sygemeldte til opfølgningssamtale senest 8 uger efter første sygedag. Attesten er en fremmødeattest som kan udfyldes og sendes i forbindelse med konsultationen. Der er ikke et fastlagt antal dage/uger til at udfylde attesten. Datoen, for hvornår konsultationen med den sygemeldte senest skal finde sted, er anført på anmodningsblanketten. Fristen kan for en del af de sygemeldte fastsættes helt ned til 8 dage fra kommunen sender anmodningen til lægen og brev til den sygemeldte om at bestille tid hos lægen.