LÆ 275 Lægeattest til klinisk funktion

Indeks 
LÆ 275 lægeattest til klinisk funktion
Kategori 
Kommunale attester
ID-nr. 
01.02.51.01
Attestform 
Blanket
Honorar 
Regning
Opdateret 
19.04.2021
Forklaring 

Lægeattesten honoreres og betales efter aftale mellem regionen og kommunerne i regionen. Medvirken af tolk øger tidsforbruget. Honoraret for tolkehjælp betales af kommunen.