LÆ 275 Lægeattest til klinisk funktion

Indeks  læ 275 lægeattest til klinisk funktion
Kategori  Kommunale attester
ID-nr.  01.02.51.01
Attestform  Blanket
Honorar  særskilt aftale m. region
Opdateret  01.07.2018
Forklaring 

Lægeattesten honoreres og betales efter aftale mellem regionen og kommunerne i regionen. Medvirken af tolk øger tidsforbruget. Honoraret for tolkehjælp betales af kommunen.