LÆ 265 Lægeattest til rehabiliteringsteam

Indeks  LÆ 265 lægeattest til rehabiliteringsteam
Kategori  Kommunale attester
ID-nr.  01.02.41.01
Attestform  Blanket
Honorar  1.773 kr. (2.304 kr. m. tolk)
Rekvirent  Kommunens Rehabiliteringsteam
Betales af  Kommunen
Opdateret  19.04.2021
Forklaring 

Reform af førtidspension og flexjob. Denne lov er vedtaget med start 1. januar 2013. Til brug for rehabiliteringsteams i kommunerne har Lægeforeningens Attestudvalg sammen med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejdet en ny attest som den praktiserende læge har pligt til at udfylde, "Lægeattest til Rehabiliteringsteam LÆ 265". Patienten skal bestille tid til udfyldelsen og attesten afleveres senest 14 dage efter konsultationen og senest 30 dage efter anmodningen er modtaget.