LÆ 265 Lægeattest til rehabiliteringsteam

Indeks 
LÆ 265 lægeattest til rehabiliteringsteam
Kategori 
Kommunale attester
ID-nr. 
01.02.41.01
Attestform 
Blanket
Honorar 
1.790 kr. (2.327 kr. m. tolk)
Rekvirent 
Kommunens Rehabiliteringsteam
Betales af 
Kommunen
Opdateret 
07.04.2022
Forklaring 

Reform af førtidspension og flexjob. Denne lov er vedtaget med start 1. januar 2013. Til brug for rehabiliteringsteams i kommunerne har Lægeforeningens Attestudvalg sammen med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejdet en ny attest som den praktiserende læge har pligt til at udfylde, "Lægeattest til Rehabiliteringsteam LÆ 265". Patienten skal bestille tid til udfyldelsen og attesten afleveres senest 14 dage efter konsultationen og senest 30 dage efter anmodningen er modtaget.