Kvalitetsudvikling: akkreditering eller klynger i Ok18 - FAQ

De ofest stille spørgsmål og svar om kvalitetsudvikling, akkreditering og klynger som følge af OK18.


Spm. 1.1 Er akkreditering slut? 

Svar: Både ja og nej.

Alle lægeklinikker skal ifølge gældende overenskomst gennemføre 1. akkrediterings runde inden udgangen af 2018, medmindre der er givet dispensation herfor pga. ophør inden 31. august 2019.

Lægeklinikker i klynger skal ikke igennem en 2. akkrediteringsrunde.

Klinikker udenfor klynger vil som udgangapunkt skulle gennemgå en 2. akkrediteringsrunde. Der kan ikke søges dispensation for 2. akkrediteringsrunde, og der ydes ikke akkrediteringshonorar.

De gældende akkrediteringsstandarder revideres med henblik på, at de første surveys påbegyndes 1. november 2020.

Andre spørgsmål om kvalitet, klynger og akkreditering


Spm. 1.2 Hvad er en klynge? 

Svar: Klynger er et fagligt, professionelt fællesskab af praktiserende læger i en række lægeklinikker, som mødes jævnligt og arbejder med kvaliteten af behandling af patienter i klinikkerne og i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen.

Arbejdet i klyngerne er datadrevet, men adskilt fra kontrolsystemer.

Der er stor frihed i klyngen til at tilrettelægge arbejdet med henblik på at sikre kvalitetsudvikling i klyngen.

Klynger kan også ses som en mulighed for at opnå kollegial sparring og sammenhold, særligt for mindre lægeklinikker.

Andre spørgsmål om kvalitet, klynger og akkreditering


Spm. 1.3 Hvor stor er en klynge?

Svar: En klynge bør som udgangspunkt omfatte mindst 30.000 gruppe 1-sikrede borgere, og kan derfor omfatte et større eller mindre antal lægeklinikker.

Da alle læger i lægeklinikkerne skal deltage i kvalitetsarbejdet i klyngen og af hensyn til samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen, vil lægeklinikker i klyngen skulle være beliggende i et vist geografisk område.

Andre spørgsmål om kvalitet, klynger og akkreditering


Spm. 1.4 Kan jeg selv vælge min klynge? 

Svar: Ja, og i den forbindelse kan der gøres brug af eksisterende samarbejdsrelationer, fx fra efteruddannelsesregi.

Andre spørgsmål om kvalitet, klynger og akkreditering


Spm. 1.5 Hvordan finansieres arbejdet i klyngen? 

Svar: Alle klynger tildeles et klyngebudget efter antallet af gruppe 1-sikrede borgere i klinikkerne i klyngen.

Klyngerne tildeles herudover et engangsbeløb på 10.000 kr. pr. læge.

Klyngebudgettet anvendes til kvalitetsarbejdet, herunder honorering af en klyngekoordinator, som er en læge fra klyngen, der skal facilitere kvalitetsarbejdet.

Øvrige læger i klyngen honoreres ikke for deltagelse i kvalitetsarbejdet, herunder møder. DGE-ordningen kan dog muligvis anvendes til en del af arbejdet.

Andre spørgsmål om kvalitet, klynger og akkreditering


Spm. 1.6 Hvordan skal kvalitetsarbejdet i klynger ske, og hvor kommer data fra? 

Svar: For blandt andet at give svar på dette spørgsmål, etableres en programorganisation, som har til  opgave at gennemføre en række projekter samt følge udbredelsen af lægeklinikker i klynger.

Andre spørgsmål om kvalitet, klynger og akkreditering