Kvalitet i klynger - kom godt i gang

Hent KiAP's guide til klyngestart. KiAP er et nyt program for kvalitetsudvikling i almen praksis. Programmet er blandt andet med til at facilitere, at alle praktiserende læger finder sammen i faglige fællesskaber (klynger).

Kvalitetsklynger i almen praksis er et fagligt, professionelt fællesskab af praktiserende læger, som jævnligt mødes på tværs af lægeklinikker og arbejder med kvalitetsudvikling i behandlingen af patienter.

Klynger er også en mulighed for at opnå kollegial sparring og sammenhold, særligt for mindre lægeklinikker.

KiAP har skrevet en guide til praktiserende læger og klyngekoordinatorer, der skal starte en ny klynge op. 

Kom godt i gang med klyngerne - hent startguiden på kiap.dk

Nyt program for kvalitetsudvkling i almen praksis

Selve det, at praktiserende læger skal indgå i klynger, er en del af den aftale om OK18, som regionerne og PLO aftalte i den tre-årige overenskomst for almen praksis, der trådte i kraft 1. januar 2018. Arbejdet med kvalitet og klynger hører undet det nye kvalitetsudviklingsprogram, KiAP - Kvalitet i almen praksis. 

Kvalitetsprogrammets fem projektspor er:

  •  Datadrevet kvalitetsudvikling
  •  Udvikling af indikatorer for almen medicin
  •  Klyngedannelse
  •  Regional organisering
  •  Fremtidig national organisering