Kvalitet i klynger

KiAP - Kvalitet i almen praksis - er et program for kvalitetsudvikling i almen praksis, der har til formål at fremme og understøtte, at alle praktiserende læger finder sammen i faglige fællesskaber (klynger), som mødes og arbejder med kvalitetsdata og kvalitetsudvikling. 

Kvalitetsprogrammets fem projektspor er:

  •  Datadrevet kvalitetsudvikling
  •  Udvikling af indikatorer for almen medicin
  •  Klyngedannelse
  •  Regional organisering
  •  Fremtidig national organisering

Læs mere om kvalitet og klynger på KiAP's hjemmeside kiap.dk