Kvalitet i speciallægepraksis

Kvalitet er et prioriteret tema i overenskomsten.

Gennem en årrække har FAPS arbejdet målrettet med at skabe gode rammer for og relevant indhold i kvalitetsarbejdet.

I denne overenskomstperiode skal alle praksis akkrediteres i 2. runde. Endvidere er det aftalt at indføre systematisk diagnosekodning, arbejde med PRO - patientrapporterede oplysninger og understøtte kvalitetsarbejdet med brug af data.

Kvalitetsarbejdet er forankret i eKVIS, og du kan læse mere om arbejdet her: www.eKVIS.dk