Kvalitet

Med afsæt i patienten

Det danske sundhedsvæsen behandler flere og flere patienter. Der gennemføres flere operationer, og den gennemsnitlige liggetid på sygehusene bliver stadig kortere. Den øgede produktivitet er dog kun et gode, så længe kvaliteten kan følge med. Derfor skal de nuværende produktivitetskrav suppleres med klare mål for kvalitet, patientsikkerhed og patientinddragelse. Der skal være tid til samtale og gode rammer, som gør det muligt at tale med den enkelte patient i fortrolighed.

Lægeforeningen arbejder for:

  • Patienternes viden, kompetencer og ressourcer skal systematisk inddrages i behandlingen. Det kan f.eks. ske via kliniske vejledninger. Standardiserede patientforløb skal rumme plads til individuelle hensyn, og patientens behov kan åbne for nye typer forløb, f.eks. brugerstyrede indlæggelser.
  • Lægerne skal deltage aktivt i arbejdet med udvikling af den kliniske kvalitet.
  • Lederne skal udstikke retning for arbejdet og støtte klinikkerne i at arbejde med kvalitetsudvikling.
  • Der skabes en kultur, hvor der er åbenhed om resultater, fokus på den ydede kvalitet og patientsikkerhed.
  • Tidstro data skal altid understøtte det kliniske arbejde i sundhedsvæsenet.