YLRS

Kursus Yngre Læger Region Syddanmark

Kære Yngre Læge

Der indkaldes til Yngre Lægerådsmøde (YLRS) i region Syddanmark, hvor det regionale formandskab sammen med FTR ' er, TR ' er, valgte repræsentanter og almindelige medlemmer drøfter sager af betydning for yngre læger i regionen samt informeres om og diskuterer YL ' s politiske arbejde regionalt og nationalt.

Mødet er åbent for alle interesserede yngre læger i regionen.

 

Vel mødt!

 

De bedste hilsner 

 

Forretningsudvalget i Region Syd

Claus Svenningsen, Mette Venø Hastrup og Louise Jürgensen