YLRN generalforsamling og medlemsmøde

Kursus Yngre Læger Region Nordjylland

Kom til YLRN generalforsamlig og medlemsmøde mandag den 20. marts kl.17.00

Dagsorden:            

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Præsentationsrunde
 3. Forpersonens beretning
 4. Valg til YLRN-forretningsudvalget (OBS – se nedenfor)
 5. Status på matriklerne v. FTR´erne
 6. Nyt fra udvalg  
 7. Nyt fra repræsentantskabet
 8. Nyt fra forretningsudvalget
  *Ledige poster
  - Suppleant til Styregruppen for Fyraftensmøder
  - Suppleant til ansættelsesudvalget i Oftalmologi
  - Medlem til YLs Arbejdsmiljøudvalget
  - Medlem til YLs Uddannelsesudvalget 
  - Medlem til YLs Overenskomstudvalget
  - Medlem til Lægeforeningens Voldgiftsret – ansøg senest den 10. marts 2023
 9. Vedtægtsændringer YLRN
 10. Kommende arrangementer
 11. Evaluering af mødet
 12. Eventuelt

*Hvis du ikke kan deltage på medlemsmødet, og har interesse i én eller flere af ovenstående poster, er du velkommen til at skrive inden mødet til cra.yl@dadl.dk.

Alle medlemmer af YLRN er velkomne
Deltagelse på mødet er obligatorisk for alle FTR og TR. Hvis TR/FTR har forfald forventes suppleanten at deltage.

Varighed
Kl. 17.00 – 19.00 med efterfølgende spisning for fysiske fremmødte.

Tilmelding til mødet er nødvendigt
Ved tilmelding bedes du angive, om du deltager fysisk eller virtuelt.