Webinar: Velkomstmøde for tillidsvalgte i almen praksis

Kursus Yngre Læger

Målgruppe

Nyvalgte fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter i almen praksis, der endnu ikke har haft mulighed for at deltage i uddannelse for tillidsvalgte i almen praksis.

Indhold

Mødet har til formål at hjælpe nyvalgte tillidsrepræsentanter godt i gang og giver bl.a. en kort introduktion til funktionen, de relevante overenskomster, bisidder-rollen og vejledning til, hvor der kan findes yderligere information og hjælp.

Varighed

Mødet afholdes virtuelt på Microsoft Teams og har en varighed på 1 time. Mødet består primært af oplæg fra Yngre Læger med mulighed for spørgsmål fra deltagere.

Undervisere

Mødet ledes af konsulenter fra Yngre Lægers sekretariat.