Uddannelse for tillidsvalgte i almen praksis

Kursus Yngre Læger

 

Få viden og de kompetencer, der er nødvendige for dig i din rolle som TR, samtidig med at du får bistand og inspiration til, hvordan du helt konkret kan løse dine opgaver som TR.

Tillidsrepræsentantuddannelsen - TR i almen praksis

Målgruppe

Tillidsvalgte, som repræsenterer læger i uddannelsesstillinger i almen praksis, dvs. fra ansættelse i KBU og til praksisamanuenser i fase 3. Herudover inviteres også DYNAMU'erne i de tre videreuddannelsesregioner til at deltage.

Indhold
Kurset giver tillidsrepræsentanten indsigt i de opgaver, der forventes varetaget, og undervisningen giver dem redskaberne til at udfylde TR rollen. Kursisterne opnår kendskab til det arbejdsretlige system, overenskomsterne, lønforhold, håndtering af kollegaer i knibe og ikke mindst hvad tillidsrepræsentanten kan gøre, når der er problemer på afdelingen.

Varighed
Kurset har en varighed på to dage. Kurset består af oplæg fra underviserne og debat i plenum samt gruppearbejde. Deltagernes egne erfaringer indgår som en væsentlig del af kurset.

Undervisere
Kurserne ledes af konsulenter fra Yngre Lægers sekretariat.