Praksisophør 2023

Kursus Foreningen af Speciallæger

Kursets formål er at orientere praktiserende speciallæger om muligheder og nye udfordringer i forbindelse med planlægning og gennemførelse af erhvervsophør. Hvornår er det optimale tidspunkt at trække sig tilbage på? 
 
Kursets mål er at viderebringe systematiseret viden, om de spørgsmål der bør tages stilling til inden praksisafvikling, så den praktiserende speciallæge kan træffe de for ham eller hende rigtige dispositioner. 
 
Følgende temaer indgår i kurset: - Praksisoverdragelse - Økonomi og skat ved erhvervsophør - Kan pengene slå til? Pension - hvornår og hvordan?  Hvad skal der ske, når praksis ophører og der bliver mere tid til andet end arbejde - herunder, hvordan bevarer og fastholder man glæden og passionen i livet?

Kursusledelse: Speciallægernes Kursusudvalg.
Undervisere: Sagkyndige inden for kursets temaer.
Form: Oplæg, formidling af viden og kollegiale drøftelser.