Konference om yngre lægers arbejdsmiljø

Kursus Yngre Læger

Er du interesseret i trivslen på din arbejdsplads, så tag med på Yngre Lægers konference. Her kan du høre, hvad der har betydning for yngre lægers arbejdsmiljø, og hvordan det kan forbedres. Konferencens indhold tager udgangspunkt i resultaterne fra den arbejdsmiljøundersøgelse, som Yngre Læger netop har gennemført.

Konferencen finder sted den 29. marts 2023 kl. 10 – 17.30 på Hindsgavl Slot i Middelfart.

Hvem kan tilmelde sig?
Alle yngre læger med interesse for arbejdsmiljø kan tilmelde sig.

Udgifter
Det er gratis at deltage, og Yngre Læger dækker udgifter til transport. Yngre Læger yder dog ikke lønkompensation for dagen. Du kan spørge din nærmeste leder, om du kan få fri med løn til deltagelse.

Program og tilmelding
Dagen bliver en blanding af oplæg og workshops.

Tue Isaksen, uddannet psykolog med speciale i arbejds- og organisationspsykologi og chefkonsulent ved Arbejdsmiljøcentret holder oplæg om det biologiske perspektiv på stress.

Mads Skipper, cheflæge, ph.d., sekretariatschef for Videreuddannelsesregion Nord holder oplæg om sammenhængen mellem yngre lægers arbejdsmiljø og uddannelsesmiljø.

Tre workshops afholdes af henholdsvis
• Mille Mortensen, cand. mag. i Psykologi og Virksomhedsstudier med workshoppen ” Lægefagligt arbejdsliv i krydspres mellem høje faglige standarter og travlhed- stresshåndtering og forebyggelse for TR og AMIR”.
• Simon Tulloch, Psykolog & Chefkonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed med workshoppen ”Exnovation’ - the process of eliminating the unsustainable, irrelevant or unsuitable”.
• Kasper Staghøj Sinding, forperson i Yngre Lægers Arbejdsmiljøudvalg med workshoppen ”Praktisk anvendelse af overenskomstens § 22, stk. 5 om arbejdsmiljødrøftelser”.

Derudover vil der være paneldebat med Helga Schultz, forperson i Yngre Læger, Joachim Hoffmann-Petersen, overlæge og medlem af byrådet i Odense Kommune samt oplægsholder Mads Skipper, cheflæge, ph.d., sekretariatschef for Videreuddannelsesregion Nord.

Se det fulde program for dagen her