Jobsøgningskursus i Region Sjælland

Kursus Yngre Læger Region Sjælland

Er du jobsøgende yngre læge, kan du på dette kursus få gode råd til at skrive en motiveret og struktureret ansøgning samt se eksempler på et målrettet CV (Vi gør opmærksom på, at de fremviste eksempler på CV opbygning kun er til inspiration og udleveres ikke). Du bliver også klædt på, så du er velforberedt til jobsamtalen.

Kurset har fokus på:

  • Den gode motiverede ansøgning
  • Opbygning af CV’et
  • Jobsamtalen
  • Formelle og uformelle krav til skriftlige ansøgninger
  • De 7 lægeroller
  • Hvem ved hvad om hvilket i den lægelige videreuddannelse.

Undervisere: Ardiana Ale og Daniel Bomark

Dato: 23. marts 2023 kl. 17-ca. 20
Sted: Restaurant Håndværkeren, Hersegade 9, 4000 Roskilde

Frist for tilmelding: 20. marts 2023 kl. 13.00

Tilmeld dig til kurset her: JOBSØGNING