Kursus om sundhedsjuridiske aspekter

På baggrund af de seneste måneders diskussion blandt medlemmerne om dokumentationskrav og journalføringspligt har Yngre Læger og Styrelsen for Patientsikkerhed udviklet et kursus, som har været afholdt i alle regioner. Vi har nu optaget en video i Lægernes hus i Aalborg den 19. februar 2018, så alle har mulighed for at følge kurset.

Kurset er inddelt i forskellige afsnit, så du nemt kan springe rundt i videoen og se de dele, du er særligt interesseret i. De forskellige inddelinger af afsnit finder du under videoen.