Kurser og COVID-19

Forholdsregler når du skal på et af Yngre Lægers kurser.

Forholdsregler for dig som deltager

  • Hold afstand. Undgå tæt kontakt, som fx at give hånd, at stå i kø til fx toilettet og at køre i elevator med andre.
  • Vask eller sprit hænder grundigt og ofte.
  • Bliv hjemme, hvis du har de mindste symptomer.
     

Forholdsregler for dig som arrangør
Du skal sikre at:

  • Bordopstillingen i lokalet skal overholde afstandskravene til dine medkursister og undervisere.
  • Forplejningen er ordnet sådan, at det fortrinsvist foregår portionsanrettet og serveres enten i kursuslokalet eller i et udpeget frokostlokale.
  • Toiletter og kontaktflader fx håndtag og elevatorknapper bliver gjort rent og desinficeret flere gange om dagen.
  • Der er adgang til spritdispensere.
  • Hvis kurset bliver holdt på et sygehus, er afdelingsledelsen indforstået med det.