Kriminalforsorgen - personundersøgelse jf. § 808

Indeks  kriminalforsorgen - personundersøgelse jf. § 808
Kategori  Fri attest
Attestform  Fri
Opdateret  01.04.2015
Forklaring 

Kriminalforsorgen kan med hjemmel i Retsplejelovens § 808 indhente lægelige oplysninger for at vurdere, om en sigtet i straffesager kan udføre samfundstjeneste.
Der fremsendes derfor en anmodning til den sigtedes læge mhp. udfærdigelse om patientens helbred, hvilken bør være konkretiseret. Blanketten er ikke aftalt med Attestudvalget - og der fremgår intet om, hvem der betaler for attestationen.

Men Kriminalforsorgen har meddelt, at honoraret betales af politiet jf. en aftale - indgået mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og Politiet i 1998. Honoraret er frit.