Krav

Jeg stiller krav til et godt fysisk arbejdsmiljø.

Det betyder, at jeg som overlæge: 

• gør opmærksom på nødvendigheden af gode fysiske rammer 
• holder øje med sikkerheden i mit daglige arbejde 
• giver input til min arbejdsmiljørepræsentant

Tegning: Lars Andersen