Korrektionsfaktor for vikartakstberegning og goodwillberegning

Korrektionsfaktor for vikartakstberegning og goodwillberegning i almen praksis er gældende pr. 1. oktober 2019

Når du skal beregne dagstakten for en vikar i almen praksis har du brug for at kende korrektionsfaktoren. En dagstakst beregnes ved at tage 0,28 % af det forudgående års nettoindtægt og gange resultatet med nedenstående korrektionsfaktor.

Du skal også bruge korrektionsfaktoren, når du i forbindelse med praksishandler skal beregne goodwill.
 

Indtægt 2016 (kalenderår)4,5 %
Indtægt 2017 (kalenderår)2,9 %
Indtægt 2018 (kalenderår)1,8 %
Indtægt 2019 (kalenderår)0,8 %