Korrektionsfaktor for goodwill

FAPS' vedtægter fastsætter et goodwillmaksimum, som udgør 150% af gennemsnittet af de tre foregående regnskabsårs nettoindtægt reguleret for eventuelle overenskomstændringer.

De nævnte overenskomstændringer er beregnet således, at nettoindtægten for

  • 2018 kan forhøjes med 3,7%
  • 2019 kan forhøjes med 2,5%
  • 2020 kan forhøjes med 0,8% 

Goodwill kan således maksimalt fastsættes til 150% af gennemsnittet af nettoindtægten for  2018, 2019 og 2020 reguleret med ovennævnte procenter.

Ved praksisoverdragelse i 2021 vil man således skulle beregne goodwill på basis af regnskabsårene for 2018, 2019 og 2020.