Kopi af dødsattest til forsikringsselskaber

Indeks  dødsattest, kopi til forsikringsselskab
Kategori  Andre aftalte attester
ID-nr.  06.08.01.01
Attestform  Blanket
Honorar  Regning
Rekvirent  Forsikringsselskab
Betales af  Rekvirent
Opdateret  08.04.2019
Forklaring 

Dødsattesten kan skrives af enhver læge (med autorisation), som ikke er i familie med den afdøde.

Sundhedsstyrelsens vejledning af 1. marts 1997, som tidligere er udsendt til landets læger, indeholder i forhold til tidligere en beskrivelse af forsikringsselskaber adgang til dødsattestens oplysninger.

Vejlednings pkt. 13.1 lyder:

"I forbindelse med et dødsfald er det ofte tilfældet, at et forsikringsselskab eller pensionskasse skal udbetale et beløb til den afdødes efterladte eller arvinger, dvs. den eller de berettigede til udbetalingen. Hvis det er en livsforsikring, må forsikringsselskabet undersøge, hvad vedkommende er død af, og ved en ulykkesforsikring kan der være brug for at vide, hvordan dødsfaldet er sket."