Kontingent for yngre læger

Som medlem af Yngre Læger betaler du et eller flere af nedenstående årlige kontingenter: 

Lægeforeningen 

 • Ordinære medlemmer kr. 3.996,00
 • Ordinære medlemmer på Færøerne og i Grønland kr. 3.654,00 
 • Ikkeerhvervsaktive medl. kr. 1.824,00 
 • Udlandsbeskæftigede medl. kr. 2.436,00 

 

De første 5 år efter kandidateksamen betaler du nedsat kontingent til Lægeforeningen: 

 • 1. anciennitetsår kr. 999,00
 • 2. anciennitetsår kr. 999,00 
 • 3. anciennitetsår kr. 999,00 
 • 4. anciennitetsår kr. 1998,00 
 • 5. anciennitetsår kr. 2997,00 

Herefter betaler du fuldt kontingent. 

Yngre Læger 

 • Ordinære medlemmer kr. 3.660,00 
 • To første år efter kandidateksamen kr. 2.196,00 
 • Ekstraordinære medlemmer kr. 240,00 

 

Lægekredsforeninger (ordinært kontingent) 

 • Færøernes Lægeforening kr. 1.200,00
 • Grønlands Lægeforening kr. 2.300,00 

Ikke-erhvervsaktive medlemmer betaler ikke kontingent til lægekredsforening. 

Nye kandidater er kontingentfrie til Lægeforeningen, Yngre Læger og lægekredsforeningen indtil førstkommende hhv. 1. april (kandidater fra vintereksamen) og 1.oktober (kandidater fra sommereksamen). 

Kontingent til Lægeforeningen, Yngre Læger og lægekredsforening opkræves kvartalsvis i januar, april, juli og oktober med forfald i starten af den følgende måned.