Kontingent for yngre læger

Som medlem af Yngre Læger betaler du altid kontingent til Lægeforeningen og Yngre Læger. De to medlemskaber er afhængige af hinanden, du kan derfor ikke betale kontingent kun til den ene eller anden forening.

Arbejder du på Færøerne eller i Grønland, betaler du, udover dit kontingent til Yngre Læger, kontingent til den lokale lægekredsforening og et reduceret kontingent til Lægeforeningen. 

Som ny kandidat (også som uddannet i udlandet) får du nedsat dit kontingent til Yngre Læger og Lægeforeningen i hhv. 2 år og 5 år efter din kandidateksamen.

Lægeforeningen årligt kontingent

 • Ordinære medlemmer kr. 3.996,00
 • Ordinære medlemmer på Færøerne og i Grønland kr. 3.654,00 
 • Ikke-erhvervsaktive medlemmer kr. 1.824,00 
 • Udlandsbeskæftigede medlemmer kr. 2.436,00 

De første 5 år efter kandidateksamen betaler du nedsat kontingent til Lægeforeningen:
Herefter betaler du fuldt kontingent. 

 • 1. anciennitetsår kr. 999,00 årligt
 • 2. anciennitetsår kr. 999,00 årligt
 • 3. anciennitetsår kr. 999,00 årligt
 • 4. anciennitetsår kr. 1998,00 årligt
 • 5. anciennitetsår kr. 2997,00 årligt

 

Yngre Læger årligt kontingent

 • To første år efter kandidateksamen kr. 2.196,00 
 • Ordinære medlemmer kr. 3.660,00 
 • Ekstraordinære medlemmer kr. 240,00 

 

Lægekredsforeninger årligt kontingent (ordinært kontingent) 

 • Færøernes Lægeforening kr. 1.200,00
 • Grønlands Lægeforening kr. 2.304,00 

Nye kandidater er kontingentfrie til Lægeforeningen, Yngre Læger og lægekredsforeningen indtil hhv. 1. april (kandidater fra vintereksamen) og 1.oktober (kandidater fra sommereksamen). 

Kontingent til Lægeforeningen, Yngre Læger og lægekredsforening opkræves kvartalsvis i januar, april, juli og oktober med forfald i starten af den følgende måned.