Kontingent for FAS

Som medlem af Foreningen af Speciallæger betaler du kontingent til Lægeforeningen og Foreningen af Speciallæger samt et eller flere af nedenstående årlige kontingenter:

Lægeforeningen årligt kontingent

 • Ordinære medlemmer kr. 3.996,00 
 • Ordinære medlemmer på Færøerne og i Grønland kr. 3.654,00 

  Foreningen af Speciallæger årligt kontingent

  • Ordinære medlemmer kr. 2.250,00
  • Til konfliktfonden kr. 800,00 (gælder ikke for FAPS medlemmer)

  Lægekredsforeninger årligt kontingent 

  • Færøernes Lægeforening kr. 1.200,00 
  • Grønlands Lægekredsforening kr. 2.304,00 

  Forhandlingsberettigede foreninger under FAS - årlige kontingenter

  • Overlægeforeningen kr. 1150,00 
  • Overlæger i Staten kr. 1.550,00
  • Foreningen af Lægelige chefer i Danmark kr. 1.000,00
  • Foreningen af Kommunalt Ansatte Læger kr. 1.750,00 
  • Universitetsansatte Lægers Forening kr. 1.150,00 
  • Læger i Erhvervslivet kr. 300,00 
  • Foreningen af Praktiserende Speciallæger kr. 9.400,00 


  Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) årligt kontingent (frivilligt medlemskab)

  • FAPS med 1-2 ansatte kr. 1.644,00 
  • FAPS med mere end 2 ansatte kr. 3.264,00 
  • Indmeldelsesgebyr kr. 500,00 

  Kontingent til Lægeforeningen, FAS, PLA, forhandlingsberettigede foreninger under FAS og lægekredsforening bliver opkrævet kvartalsvis i januar, april, juli og oktober med forfald i starten af den følgende måned.