Kontingent for FAS

Som medlem af Foreningen af Speciallæger betaler du et eller flere af nedenstående årlige kontingenter:

Lægeforeningen 

 • Ordinære medlemmer kr. 3.996,00 
 • Ordinære medlemmer på Færøerne og i Grønland kr. 3.654,00 
 • Ikke erhvervsaktive medl. kr. 1.824,00 
 • Udlandsbeskæftigede medl. kr. 2.436,00 

PLA 

 • FAPS med 1-2 ansatte kr. 1.400,00 
 • FAPS med mere end 2 ansatte kr. 3.000,00 
 • Indmeldelsesgebyr kr. 500,00 

 

Foreningen af Speciallæger 

 • Ordinære medlemmer kr. 2.250,00
 • Til konfliktfonden kr. 800,00 

 

Lægekredsforeninger (ordinært kontingent) 

 • Færøernes Lægeforening kr. 1.200,00 
 • Grønlands Lægekredsforening kr. 2.300,00 

Ikke erhvervsaktive medlemmer betaler ikke kontingent til lægekredsforening. 

 

Forhandlingsberettigede foreninger under FAS

 • Overlægeforeningen kr. 800,00 
 • Overlæger i Staten kr. 1.550,00
 • Foreningen af Lægelige chefer i Danmark kr. 1.000,00
 • Foreningen af Kommunalt Ansatte Læger kr. 1.750,00 
 • Universitetsansatte Lægers Forening kr. 1.150,00 
 • Læger i Erhvervslivet kr. 300,00 
 • Foreningen af Praktiserende Speciallæger kr. 8.700,00 

Kontingent til Lægeforeningen, FAS, PLA, forhandlingsberettigede foreninger under FAS og lægekredsforening bliver opkrævet kvartalsvis i januar, april, juli og oktober med forfald i starten af den følgende måned.