Kommunallæge

Overenskomst for kommunallæger, der er ansat mellem 3 og 14 timer.   

Læger ansat i kommunerne på mellem 3 og 14 timer er omfattet af overenskomst mellem KL og PLO for deltidsansatte kommunallæger (3-14 timer).

Overenskomsten er gældende for perioden 1. april 2021 - 31. marts 2024.