Kommunallæge

Overenskomst for kommunallæger, der er ansat mellem 3 og 14 timer. 

Læger ansat i kommunerne på mellem 3 og 14 timer er omfattet af overenskomst mellem KL og PLO for deltidsansatte kommunallæger (3-14 timer).

Overenskomsten er gældende for perioden 1. april 2018 - 31. marts 2021.  

Lønningerne reguleres svarende til de generelle lønstigninger på det kommunale område. Pr. 1. april 2019 hæves grundlønnen for timerne mellem 3 og 7, da PLO har valgt at anvende en del af overenskomstresultatet til en særlig stigning på disse timer.