Kollegialt Netværk for Læger

Har du brug for anonym og gratis rådgivning om små eller store arbejdsmæssige eller private problemer, kan du kontakte Det Kollegiale Netværk for Læger.

Læger på gang

Hvad er Kollegialt Netværk for Læger?

Kollegialt Netværk for Læger er hjælp fra læge til læge. Hjælpen bliver ydet af andre kolleger, yngre læger, overlæger, praktiserende speciallæger eller speciallæger i almen medicin, der er rådgivere på ulønnet og frivillig basis. Rådgiverne er uddannet til deres frivillige arbejde, og de deltager løbende i kurser for at kunne give den bedst mulige hjælp.

Rådgivning hos Kollegialt Netværk er gratis.

Hvad kan jeg bruge Kollegialt Netværk for Læger til?

Du kan kontakte Kollegialt Netværk for Læger med både små og store problemer af enten arbejdsmæssig eller privat karakter. Det kan for eksempel dreje sig om følgende:

 • Arbejdsmiljøproblemer
 • Sygdom
 • Stress
 • Misbrug
 • Udbrændthed
 • Personlig krise
 • Klagesager
 • Familieproblemer
 • Dødsfald
 • Kriminalitet
 • Mobning.

Netværkets rådgivere er udelukkende rådgivere og behandler derfor ikke. Men afhængigt af dit behov vil rådgiveren støtte og motivere dig til for eksempel at søge behandling i det eksisterende behandlingssystem. Netværksrådgiverne kan desuden give konkrete råd om muligheder for eksempelvis økonomisk støtte, personlig støtte, hvis du er involveret i en klagesag samt give hjælp til etablering af kontakt til fx arbejdsmediciner, socialrådgiver, psykiater, psykolog, jurist i Lægeforeningen, forhandlingsberettigede foreninger mv.

Hvem kan kontakte Kollegialt Netværk?

Du kan selv kontakte Kollegialt Netværk for Læger, hvis det er dig, der søger hjælp. Men din familie og pårørende, venner, kollegaer eller en anden behandlende instans kan også kontakte netværket. Du kan frit vælge blandt alle rådgivere.

Kontakt Kollegialt Netværk for Læger:

 • Kontakt netværksrådgiverne direkte i hver region - se links i boks til højre.
 • Kontakt netværkets sekretær på tlf. 35 44 82 23 eller netvaerket@dadl.dk. Netværkslinjen har åbent mandag til fredag kl. 9-15. Uden for åbningstiden kan du indtale en besked på telefonsvareren. Svareren vil typisk blive aflyttet den førstkommende hverdag. Mails besvares ligeledes næste hverdag.

Deltag i lokale netværksgrupper

Er du ramt af sygdom eller stress, eller har du behov for at tale med andre om udfordringerne ved lægelivet, kan du deltage i lokale netværksgrupper for sygdomsramte læger. Læs mere om netværksgrupper for sygdomsramte læger

Netværkslån

Via Det Kollegiale Netværk for Læger kan du i nogle situationer få lån til misbrugsbehandling, hvis der ikke kan ydes hjælp til behandlingen fra Lægernes Pensionskasse. Du kan også komme i betragtning til lån, hvis du for eksempel har brug for hjælp fra en advokat, revisor, psykolog eller lignende og ikke selv har mulighed for at betale for hjælpen. Læs mere om netværkslån

Baggrunden for netværket

Lægers arbejdsmiljø kan være fysisk og psykisk belastende, og der kan til tider være behov for at læsse af blandt ligesindede. Læs om baggrunden for, hvorfor organisationen blev dannet i 1992.