Kliniske professorers løn i regionerne

Lønninger pr. 1. april 2018

Hovedansættelse i regionerne

Tjenestemænd - kliniske professorer

Ledende overlæge/professor:

 Grundbeløb 31.3.2000Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 656.404,0054.700,33
+ pensionsgivende tillæg125.500,00170.541,0014.211,75
+ honorar fra universitetet (2 og 3)172.700,00184.734,0015.394,50
Løn i alt 1.011.679,0084.306,58

Specialeansvarlig overlæge/professor:

 Grundbeløb 31.3.2000Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 656.404,0054.700,33
+ pensionsgivende tillæg85.700,00116.457,009.704,75
+ honorar fra universitetet (2 og 3)172.700,00184.734,0015.394,50
Løn i alt 957.595,0079.799,58

Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat

 Grundbeløb 31.3.2000Aktuel årslønMånedsløn
Grundløn528.300,00717.902,0059.825,17
+ honorar fra universitetet (2 og 3)172.700,00184.734,0015.394,50
+ fleksibilitetstillæg12.300,0016.714,001.392,83
Løn i alt 919.350,0076.612,50

Fleksibilitetstilægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt

Noter:
(1) Grundbeløb er pr. 31. marts 2000.
(2) Grundbeløb er pr. 31. marts 2012.
(3) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct af honoraret til pension.