Kliniske professorers løn ansat på hospital/sygehus

Lønninger pr. 1. oktober 2019

Hovedansættelse på hospital/sygehus Tjenestemænd - kliniske professorer

Ledende overlæge/professor:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 667.490,0055.624,17
+ pensionsgivende tillæg168.685,00173.4210014.451,75
+ honorar fra universitetet (2 og 3)172.700,00188.935,0015.744,58
Løn i alt 1.029.846,0085.820,50

Specialeansvarlig overlæge/professor:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 667.490,0055.624,17
+ pensionsgivende tillæg115.190,00118.424,009.868,67
+ honorar fra universitetet (2 og 3)172.700,00188.935,0015.744,58
Løn i alt 974.849,0081.273,42

Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Grundløn710.091,00730.027,0060.835,58
+ honorar fra universitetet (2 og 3)172.700,00188.935,0015.744,58
+ fleksibilitetstillæg16.532,0016.996,001.416,33
Løn i alt 935.958,0077.996,50

Fleksibilitetstilægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt

Noter:
(1) Grundbeløb er pr. 31. marts 2018.
(2) Grundbeløb er pr. 31. marts 2012.
(3) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct af honoraret til pension.