Kliniske professorers løn ansat på hospital/sygehus

Lønninger pr. 1. oktober 2021

Hovedansættelse på hospital/sygehus Tjenestemænd - kliniske professorer

Ledende overlæge/professor:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 691.123,0057.593,58
+ pensionsgivende tillæg168.685,00179.561,0014.963,42
+ honorar fra universitetet (2 og 3)172.700,00192.446,0016.037,17
Løn i alt 1.063.130,0088.594,17

Specialeansvarlig overlæge/professor:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 691.123,0057.593,58
+ pensionsgivende tillæg115.190,00122.617,0010.218,08
+ honorar fra universitetet (2 og 3)172.700,00192.446,0016.037,17
Løn i alt 1.006.186,0083.848,83

Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Grundløn710.091,00755.873,0062.989,42
+ honorar fra universitetet (2 og 3)172.700,00192.446,0016.037,17
+ fleksibilitetstillæg16.532,0017.598,001.466,50
Løn i alt 965.917,0080.493,08

Fleksibilitetstilægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt

Noter:
(1) Grundbeløb er pr. 31. marts 2018.
(2) Grundbeløb er pr. 31. marts 2012.
(3) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct af honoraret til pension.