Kliniske professorers løn ansat på hospital/sygehus

Lønninger pr. 1. april 2020

Hovedansættelse på hospital/sygehus Tjenestemænd - kliniske professorer

Ledende overlæge/professor:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 681.125,0056.760,42
+ pensionsgivende tillæg168.685,00176.963,0014.746,92
+ honorar fra universitetet (2 og 3)172.700,00190.529,0015.877,42
Løn i alt 1.048.617,0087.384,75

Specialeansvarlig overlæge/professor:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 681.125,0056.760,42
+ pensionsgivende tillæg115.190,00120.843,0010.070,25
+ honorar fra universitetet (2 og 3)172.700,00190.529,0015.877,42
Løn i alt 992.497,0082.708,08

Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Grundløn710.091,00744.939,0062.078,25
+ honorar fra universitetet (2 og 3)172.700,00190.529,0015.877,42
+ fleksibilitetstillæg16.532,0017.343,001.445,25
Løn i alt 952.811,0079.400,92

Fleksibilitetstilægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt

Noter:
(1) Grundbeløb er pr. 31. marts 2018.
(2) Grundbeløb er pr. 31. marts 2012.
(3) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct af honoraret til pension.