Kliniske professorers løn ansat på hospital/sygehus

Lønninger pr. 1. januar 2020

Hovedansættelse på hospital/sygehus Tjenestemænd - kliniske professorer

Ledende overlæge/professor:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 678.527,0056.543,92
+ pensionsgivende tillæg168.685,00176.288,0014.690,67
+ honorar fra universitetet (2 og 3)172.700,00188.935,0015.744,58
Løn i alt 1.043.750,0086.979,17

Specialeansvarlig overlæge/professor:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 678.527,0056.543,92
+ pensionsgivende tillæg115.190,00120.382,0010.031,83
+ honorar fra universitetet (2 og 3)172.700,00188.935,0015.744,58
Løn i alt 987.844,0082.320,33

Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Grundløn710.091,00742.098,0061.841,50
+ honorar fra universitetet (2 og 3)172.700,00188.935,0015.744,58
+ fleksibilitetstillæg16.532,0017.277,001.439,75
Løn i alt 948.310,0079.025,83

Fleksibilitetstilægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt

Noter:
(1) Grundbeløb er pr. 31. marts 2018.
(2) Grundbeløb er pr. 31. marts 2012.
(3) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct af honoraret til pension.