Kliniske professorers løn ansat på hospital/sygehus

Lønninger pr. 1. oktober 2020

Hovedansættelse på hospital/sygehus Tjenestemænd - kliniske professorer

Ledende overlæge/professor:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 683.818,0056.984,83
+ pensionsgivende tillæg168.685,00177.663,0014.805,25
+ honorar fra universitetet (2 og 3)172.700,00190.529,0015.877,42
Løn i alt 1.052.010,0087.667,50

Specialeansvarlig overlæge/professor:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 683.818,0056.984,83
+ pensionsgivende tillæg115.190,00121.321,0010.110,08
+ honorar fra universitetet (2 og 3)172.700,00190.529,0015.877,42
Løn i alt 995.668,0082.972,33

Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Grundløn710.091,00747.885,0062.323,75
+ honorar fra universitetet (2 og 3)172.700,00190.529,0015.877,42
+ fleksibilitetstillæg16.532,0017.412,001.451,00
Løn i alt 955.826,0079.652,17

Fleksibilitetstilægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt

Noter:
(1) Grundbeløb er pr. 31. marts 2018.
(2) Grundbeløb er pr. 31. marts 2012.
(3) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct af honoraret til pension.