Kliniske professorers løn ansat på hospital/sygehus

Lønninger pr. 1. april 2019

Hovedansættelse på hospital/sygehus Tjenestemænd - kliniske professorer

Ledende overlæge/professor:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 662.402,0055.200,17
+ pensionsgivende tillæg168.685,00172.099,0014.341,58
+ honorar fra universitetet (2 og 3)172.700,00187.364,0015.613,67
Løn i alt 1.021.865,0085.155,42

Specialeansvarlig overlæge/professor:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 662.402,0055.200,17
+ pensionsgivende tillæg115.190,00117.521,009.793,42
+ honorar fra universitetet (2 og 3)172.700,00187.364,0015.613,67
Løn i alt 967.287,0080.607,25

Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Grundløn710.091,00724.462,0060.371,83
+ honorar fra universitetet (2 og 3)172.700,00187.364,0015.613,67
+ fleksibilitetstillæg16.532,0016.867,001.405,58
Løn i alt 928.693,0077.391,08

Fleksibilitetstilægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt

Noter:
(1) Grundbeløb er pr. 31. marts 2018.
(2) Grundbeløb er pr. 31. marts 2012.
(3) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct af honoraret til pension.