Kliniske professorers løn ansat på hospital/sygehus

Lønninger pr. 1. april 2021

Hovedansættelse på hospital/sygehus Tjenestemænd - kliniske professorer

Ledende overlæge/professor:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 688.947,0057.412,25
+ pensionsgivende tillæg168.685,00178.996,0014.916,33
+ honorar fra universitetet (2 og 3)172.700,00190.352,0015.862,67
Løn i alt 1.053.295,0088.191,25

Specialeansvarlig overlæge/professor:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 688.947,0057.412,25
+ pensionsgivende tillæg115.190,00122.231,0010.185,92
+ honorar fra universitetet (2 og 3)172.700,00190.352,0015.862,67
Løn i alt 1.001.530,0083.460,83

Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Grundløn710.091,00753.494,0062.791,17
+ honorar fra universitetet (2 og 3)172.700,00190.352,0015.862,67
+ fleksibilitetstillæg16.532,0017.542,001.461,83
Løn i alt 961.388,0080.115,67

Fleksibilitetstilægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt

Noter:
(1) Grundbeløb er pr. 31. marts 2018.
(2) Grundbeløb er pr. 31. marts 2012.
(3) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct af honoraret til pension.